Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja  |   Doradca Metodyczny

Nowe w galerii ZSM

 • Finał Olimpiady Artystycznej w Warszawie
 • Warsztaty teatralna z Iwoną Faj
 • Z bajkową wizytą w Zespole Szkół Specjalnych
 • Spotkanie z Sybirakiem
 • V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny
 • Dzień otwartych drzwi
 • Szekspir Pomylony
 • Warsztaty pianistyczne z dr. Wojciechem Kubicą
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Otwarcie Nowej Sali Koncertowej ZSM
 • Studniówka AD 2017
 • Z bajkową wizytą w szpitalu
 • Koncert Wigilijny AD 2016
 • Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
 • Magia harmonii - potęga brzmienia
 • III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy
 • Maria Szymanowska.Seminarium dla nauczycieli
 • Powróćmy jak za dawnych lat...
 • Odeszli od nas

 • Jerzy Holz absolwent naszej Szkoły - Dyrektor SM I st. w Goleniowie


 • Jan Waraczewski absolwent naszej Szkoły


 • Iwo Dudarenko - drugi absolwent naszej Szkoły

Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych

4.08.2016

Dnia 27.07.2016 r. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”. Umowa będzie realizowana do 31.12.2016 r. i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia dydaktycznego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

początek strony...

ZSM zaprasza na rekrutację do nowo powstałej, publicznej Szkoły Muzycznej I st.

19.04.2017

W związku z otwarciem Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie serdecznie zapraszamy uzdolnione dzieci w wieku 5 – 10 lat wraz z rodzicami dnia 16 maja 2017 r. od godz. 16:00 do siedziby naszej Szkoły przy ul. Staromłyńskiej 13.

O godz. 16:30 odbędzie się spotkanie w Sali Koncertowej ZSM połączone z koncertem specjalnie przygotowanym dla najmłodszych. Po koncercie będzie możliwość obejrzenia Szkoły i udział w zajęciach rytmicznych połączonych z zabawą.

Zapraszamy wszystkie dzieci zainteresowane nauką w naszej Szkole!

flet • saksofon • perkusja • skrzypce • wiolonczela • fortepian • akordeon • gitara

:: Regulamin Rekrutacji do Szkoły Muzycznej I st. w ZSM w Szczecinie...

:: Kwestionariusz osobowy Kandydata do Szkoły Muzycznej I st...

:: Ankieta Informacyjna...

:: Zakres badania przydatności i zasady oceniania...

Komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata;
2. Dwa zdjęcia legitymacyjne;
3. Ankieta informacyjna;
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
5. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat do wniosku należy dołączać opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 maja 2017 r.

początek strony...

Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018

7.02.2017

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ogłasza rekrutację do Szkoły Muzycznej II stopnia (SM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (OSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 OSM II st. w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Ze szczegółami dotyczącymi planowanych typów szkół artystycznych po reformie edukacji można zapoznać się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

:: Kurs przygotowawczy dla Kandydatów do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Plan zajęć na kursie przygotowawczym...

:: Informator - Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Kwestionariusz osobowy dla Kandydatów do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci z przygotowaniem muzycznym...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci bez przygotowania muzycznego...

początek strony...

Koncerty w zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

20.04.2017

W koncertach wezmą udział uczniowie i pedagodzy ZSM oraz Julia Dmochowska. Julia Dmochowska, uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza (nauczyciel prowadzący Agata Malińska), została uhonorowana nagrodą główną w postaci recitalu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ufundowaną przez panią dyrektor Barbarę Igielską.

Koncert Południowy – 23 kwietnia 2017 r., godz. 12:00 - szczegóły...

Koncert "Promocje" – 27 kwietnia 2017 r., godz. 17:00 - szczegóły...

początek strony...

III Festiwal Muzyczny im. Carla Loewe

10.04.2017

W dniach 17.05. - 18.06.2017 r. odbędzie się III Festiwal Muzyczny im.Carla Loewe w Szczecinie i w Niemczech. Festiwalowi towarzyszą wykłady, koncerty i kursy: Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej pod kierunkiem prof. Tomasza Adama Nowaka z Hochschule fur Musik w Detmold (Niemcy) 18 - 20.05.2017 r., oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 9 - 11.06.2017 r.

:: informacje szczegółowe...

:: plakat...

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

Lekcja fizyki w klasie 3 OSM II st.

16.01.2017

dualistyczna natura światła - dualizm korpuskularno-falowy


początek strony...

Debata Oxsfordzka - OSM II st. kontra Liceum Plastyczne (luty, 2015 r.)

16.01.2017

"Twórcy mogli tworzyć w PRL, ponieważ sztuka jest sferą wolności" - przeciwnik w debacie: Liceum Plastyczne

początek strony...

Lekcja zasad muzyki z elementami edycji nut w klasie 1 (O)SM II st.

10.01.2017

poznając zasady muzyki uczymy się ortografii zapisu muzycznego - wspomaga nas w tym TI

początek strony...

Zajęcia w bibliotece ZSM

11.01.2017

w bibliotece ZSM...
...i poza biblioteką - bajkowe spotkanie z dziećmi w szpitalu

początek strony...

Lekcja biologii w klasie 1 OSM II st.

10.01.2017

mikrokosmos w zasięgu ręki


chemia - zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim (kwiecień, 2012 r.)

początek strony...

Lekcja matematyki w klasie 5 OSM II st.

04.01.2017


działając na potęgach uczymy się logicznego myślenia

początek strony...

Lekcja informatyki w klasie 2 OSM II st.

04.01.2017

programowanie w Scratchu pomaga nam w uczeniu się myślenia algorytmicznego

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Pani Premier RP Beaty Szydło

21.12.2016

Agnieszka Kujawska - uczennica w klasie fortepianu Pawła Gorczyńskiego. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymała promocję z wyróżnieniem do klasy V OSM II st., uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

30.11.2016

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2015/2016 otrzymali następujący uczniowie i obecnie absolwenci naszej Szkoły: Dominik Franczuk - absolwent ZSM, Julia Ptasznik - absolwentka ZSM, Agnieszka Kujawska - klasa 5 OSM, Weronika Głowacka - klasa 2 SM, Cyprian Szawracki - klasa 2 OSM, Karolina Stachowiak - klasa 5 OSM, Tymon Chruściel - klasa 2 OSM, Gabriela Wacławska - klasa 3 OSM, Daniel Rozmus - klasa 2 OSM, Iwona Grysak - klasa 4 OSM

Gratulujemy!

początek strony...

Olimpiada Artystyczna - Historia Muzyki

22.12.2016

Tytuły Finalistów XLI edycji Olimpiady Artystycznej - Historia Muzyki: Magdalena Gołda - klasa 4 OSM, Zuzanna Klepacka - klasa 1 SM, Mieszko Zabłocki (tytuł Finalisty z Wyróżnieniem) - klasa 4 OSM - przygotowanie Renata Wilento
oraz Agnieszka Kujawska - klasa 5 OSM, Wiktoria Święciochowska - klasa 5 OSM, Karolina Stachowiak (tytuł Finalisty z Wyróżnieniem)- klasa 5 OSM - przygotowanie Dorota Kalinowska.

Do okręgowych eliminacji Olimpiady Artystycznej - Historia Muzyki zakwalifikowały się następujące osoby: Laura Chomiczewska - klasa 4 OSM, Magdalena Gołda - klasa 4 OSM, Aleksander Kowalak - klasa 4 OSM, Mieszko Zabłocki - klasa 4 OSM, Zuzanna Klepacka - klasa 1 SM, - przygotowanie Renata Wilento
oraz Karolina Stachowiak - klasa 5 OSM, Agnieszka Kujawska - klasa 5 OSM, Wiktoria Święciochowska - klasa 5 OSM - przygotowanie Dorota Kalinowska.

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

2016/2017

Miachał Kram - klasa perkusji Dariusza Jagiełło: III miejsce w XV Zachodniopomorskim Konkursie Perkusyjnym "Stargard - pod szczęśliwą Gwiazdą" - Stargard 10-11.04.2017 r.

Barbara Pszeniczka - klasa fletu Sylwii Kędzierskiej-Nowak: wyróżnienie na XVI Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym - Sochaczew, 10-12.04.2017 r.

Tymon Chruściel - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: III miejsce w IV Festiwalu Pianistycznym im. A. Szeluty - Słupca, 7-8.04.2017 r.

Jakub Strycharczyk - klasa skrzypiec Pawła Maślanki: wyróżnienie w Konkursie dla Skrzypków i Altowiolistów w ramach Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej - Poznań, 17-19.03.2017 r.

Tymon Chruściel - klasa 2 OSM, przygotowanie Barbara Kunc: Finalista IX ogólnopolskiego Konkursu Solfeżowego dla uczniów szkół muzycznych II st. - Bielsko-Biała, 17-19.03.2017 r.

Tymon Chruściel - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: II miejsce w grupie II oraz Nagroda Specjalna Kazimierza Brzozowskiego, Dyrektora Artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i Kursu Pianistycznego w Nałęczowie w V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim - Szczecin, 28-31.03.2017 r.

Paweł Bagiński - klasa fortepianu Eleny Swiridenko: wyróżnienie (grupa II) w V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim - Szczecin, 28-31.03.2017 r.

Jakub Mazur - klasa 3 SM, przygotowanie Anna Machowska: wyróżnienie w XIII Makroregionalnym Konkursie Solfeżowym - Bydgoszcz, 30.03.2017 r.

Weronika Omietońska - klasa 3 SM, przygotowanie Paulina Dubojska: I miejsce w kategorii I na XIII Makroregionalnym Konkursie Solfeżowym - Bydgoszcz, 30.03.2017 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: wyróżnienie w II Gorzowskim Turnieju Saksofonowym - Gorzów Wielkopolski, 18.03.2017 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: II miejsce na Europejskim Forum Saksofonowym - Wrocław, 29.03.2017 r.

Jakub Mazur - klasa gitary Piotra Pałaca: II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie Gitarowym (kat. soliści) - Kielce, 20-22.03.2017 r.

Mateusz Leonowicz - klasa gitary Piotra Pałaca: III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie Gitarowym (kat. soliści) - Kielce, 20-22.03.2017 r.

Kwartet gitarowy w składzie: Piotr Schelenz klasa 5 SM, Julia Maszkowska - klasa 6 SM, Mateusz Leonowicz - klasa 5 SM, Karolina Białczewska - klasa 2 SM, przygotowanie Piotr Pałac: II miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie Gitarowym. Kielce, 20-22.03.2017 r.

Natalia Potaman - klasa 3 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: wyróżnienie w XI Zachodniopomorskim Konkursie Recytatorskim o Złotą Lirę Kornela Ujejskiego. Szczecin, 24.03.2017 r.

Ada Musiatowicz - klasa 1 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: wyróżnienie w Ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów - Instytut Rozwoju Oświaty. Warszawa, 25.01.2017 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Agata Błaszczyńska - klasa 6 SM, Dawid Buczula - klasa 6 SM, Magdalena Mazurek - klasa 6 SM, Piotr Kupczyński - klasa 6 SM, przygotowanie Dariusz Jagiełło: wyróżnienie w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej - Bydgoszcz, 27.02-01.03.2017 r.

Reprezentacja Szkoły w Tenisie Stołowym: Mateusz Czerniawski - klasa 2 OSM, Rafał Ackiewicz - klasa 2 OSM, Tymon Chruściel - klasa 2 OSM, Karolina Szczerbik - klasa 2 OSM, Paweł Krzemieniewski - klasa 1 OSM, Maksymilian Gągorowski - klasa 1 OSM, Miłosz Witczak - klasa 5 OSM, Mateusz Hołota - klasa 4 OSM, przygotowanie Adrian Gryszpan: IV miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego - Szczecin, 6.02.2017 r.

Duet fortepianowy w składzie: Agnieszka Kujawska - klasa 5 OSM, Karolina Stachowiak - klasa 5 OSM, przygotowanie Anna Paras: I miejsce w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Zespół kameralny w składzie: Iwona Grysak (saksofon) - klasa 4 OSM, Cyprian Szawracki (saksofon) - klasa 2 OSM, Sara Polak (fortepian) - klasa 5 OSM, przygotowanie Dariusz Samól: II miejsce w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Zespół kameralny muzyki dawnej w składzie: Jacek Wernikowski (klawesyn) - klasa , Mieszko Zabłocki (skrzypce) - klasa 4 OSM, Laura Chomiczewska (wiolonczela) - klasa 4 OSM, przygotowanie Urszula Stawicka: III miejsce ex aequo w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Agata Błaszczyńska - klasa 6 SM, Dawid Buczula - klasa 6 SM, Magdalena Mazurek - klasa 6 SM, Piotr Kupczyński - klasa 6 SM, przygotowanie Dariusz Jagiełło: III miejsce ex aequo w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Zofia Walich - klasa 2 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: laureat Małego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 20.01.2017 r.

Karol Kot - klasa 2 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: laureat Małego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 20.01.2017 r.

Alicja Kondzioła - klasa 1 SM, przygotowanie Małgorzata Wieland: Grand Prix na Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Świątecznej w języku obcym - Szczecin, 13.01.2017 r.

Tymon Chruściel - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: nagroda główna za najwyższą punktację w grupie (III miejsce) na 16 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym (grupa wiekowa IV, kategoria - fortepian solo) oraz wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu romantycznego w tymże Konkursie - Görlitz, 13-14.01.2017 r.

Agnieszka Kujawska - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: wyróżnienie w 16 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym (grupa wiekowa V, kategoria - fortepian solo) - Görlitz, 13-14.01.2017 r.

Michał Kram - klasa perkusji Dariusza Jagiełło oraz Magdalena Gołda - klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni: I miejsce ex aequo w Szkolnym Konkursie Harmonizacji Kolęd - Szczecin, 21.12.2016 r.

Jakub Strycharczyk - klasa skrzypiec Pawła Maślanki: IV miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. J. Kaliszewskiej - Poznań, 16-18.12.2016 r.

Mieszko Zabłocki - klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni: wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. J. Kaliszewskiej - Poznań, 16-18.12.2016 r.

Katarzyna Druciarek - klasa śpiewy jazzowego Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej: II miejsce w Konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej - Szczecin, 15.12.2016 r.

Zespół kameralny w składzie: Julia Król (harfa) - klasa 3 OSM, Karina Kujawska (fortepian) - klasa 2 OSM, Gabriela Wacławska - klasa 3 OSM, przygotowanie Barbara Stalmierska: wyróżnienie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Natalia Grudnik - klasa ,przygotowanie Małgorzata Kowalik: wyróżnienie na X Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Marka Grechuty - Sławno, 12-13.12.2016 r.

Cinnamon Duo w składzie: Wiktoria Waniak, Kamil Borsuk - klasa akordeonu Bogdana Górnika: wyróżnienie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Jakub Strycharczyk - klasa 5 OSM, Maciej Burda klasa 5 SM - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: III miejsce na XII Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym pod patronatem Yanagasawa - Przeworsk, 6-9.12.2016 r.

Adam Jamróz - klasa 6 SM, przygotowanie Renata Wilento: I miejsce w Szkolnym Quizie "Wiem wszysto o... Feliksie Nowowiejskim" - Szczecin, 29.11.2016 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: złoty medal na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych - Białystok, 25-27.11.2016 r.

Aleksander Kowalak - klasa fagotu Edyty Moroz: wyróżnienie w X Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych - Wrocław, 24-26.11.2016 r.

Antoni Dubajko - klasa kontrabasu Grzegorza Kmity: wyróżnienie w V ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym Szkół Muzycznych I i II st. - Starogard Gdański, 24-26.11.2016 r.

Magdalena Gołda - klasa 4 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: II miejsce oraz nagroda Związku Literatów Polskich oraz nagroda za szczególne walory recytatorskie zaprezentowanych tekstów twórców Szczecińskich w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim - Szczecin 28.11.2016 r.

Krzysztof Klukowski - klasa 3 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: nagroda Związku Literatów Polskich za szczególne walory recytatorskie zaprezentowanych tekstów twórców Szczecińskich w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim - Szczecin 28.11.2016 r.

Duet fortepianowy w składzie: Agnieszka Kujawska - klasa 5 OSM, Karolina Stachowiak - klasa 5 OSM, przygotowanie Anna Paras: II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej - 25-26.11.2016 r.

Małgorzata Mróz - klasa 3 OSM, przygotowanie Anna Wójcik: laureat VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie - Kruszyna, 22.11.2016

początek strony...

copyright © 2011-2017 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie