Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja

Nowe w galerii ZSM

  • Koncert kameralny w Przelewicach
  • Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Szczecin - 2014
  • Warsztaty Fletowe

List intencyjny w sprawie współpracy ZSM z Katedrą Italienistyki

2.08.2014

W dniu 10 lipca 2014 r. Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (reprezentowana przez dra Angelo Rellę oraz dra Grzegorza Chojnackiego) i Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie (reprezentowany przez dyrektora dra Piotra Piechockiego oraz wicedyrektor Dorotę Kalinowską) podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy, która ma datyczyć: innowacji pedagogicznej „Podstawy i fonetyka języka włoskiego dla wokalistów” w ramach realizacji projektu „Cały Szczecin mówi po włosku” oraz współpracę artystyczną z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i z Konserwatoriami Muzycznymi w Bari i Rimini.

:: list intencyjny i program współpracy...

początek strony...

Ważne informacje

8.07.2014

(1) W związku z przerwą wakacyjną w okresie: 30.06. – 29.08.2014 r. Szkoła czynna w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00. Z powodu remontu nie istnieje możliwość korzystania z sal ćwiczeniowych w okresie wakacyjnym.

(2) Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych jest wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz znajduje się w Sekretariacie Szkoły. Zakresy materiałów z poszczególnych przedmiotów są do odbioru w Sekretariacie.

początek strony...

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

15.06.2014

:: przeglądaj spis...

początek strony...

Kiermasz książek i podręczników

24.06.2014

26 czerwca 2012 r. (czwartek) w godz. 10:00 - 11:00 zapraszamy naszych uczniów na kiermasz książek i podręczników.

Wszyscy zainteresowani sprzedażą podręczników, proszeni są o ich dostarczenie przed rozpoczęciem kiermaszu.

początek strony...

4 Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej w dniach 22 – 27 czerwca 2014 r.

16.06.2014

:: czytaj więcej...

:: plakat warsztatów...

:: plakat festiwalu...

początek strony...

Janko Muzykant

9.06.2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2014 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant". Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wnioski należy składać w terminie do dn. 9 sierpnia 2014 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: Stypendium „Janko Muzykant" Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

:: czytaj więcej...

początek strony...

Uwaga Rodzice uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Muzycznych

4.06.2014

Dnia 24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie na rok szkolny 2014/2015. Na zebraniu rodzice zostaną poinformowani o przydziałach uczniów do nauczyciela przedmiotu głównego.

początek strony...

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

10.01.2014

Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona przez Dyrektora Szkoły lista kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Muzycznych na rok szkolny 2014/2015.

Lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Szkole dnia 30 maja 2014 r.

Informacje można również uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 91 4 881 356, 91 4 33 20 50 w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 18:00, w piątek w godz. 8:00 – 17:00.

początek strony...

IX Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy Szczecin 18.05 – 21.06. 2014

12.05.2014

:: czytaj więcej...

:: plakat festiwalu...

początek strony...

II Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego - 18-21 listopada 2014

17.04.2014

Projekt stworzenia Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Dominika Rutkowskiego narodził się z inicjatywy środowiska Pedagogów Szkół Muzycznych Szczecina. Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w listopadzie 2012 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Rutkowskiego - znakomitego artysty, muzyka i pedagoga, który całe swoje życie poświęcił Muzyce i kształceniu młodych utalentowanych ludzi na poszczególnych stopniach ich rozwoju.

:: regulamin...

początek strony...

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza!

10.10.2013

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza na swoje koncerty uczniów (na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej) i nauczycieli w cenie wejściówki - 5 zł. Możliwe jest nabycie do dwóch wejściówek na dany koncert symfoniczny i kameralny w Filharmonii. Proponowane wejściówki upoważniają do miejsca stojącego, a w przypadku niepełnej sali do zajęcia miejsca siedzącego. Bilety można zakupić w dowolnym terminie przed koncertem (nie ma możliwości ich rezerwacji). Ilość wejściówek ograniczona – 50 szt. na dany koncert.

:: informacje o koncertach na stronie Filharmonii...

początek strony...

copyright © 2011-2012 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie