Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja  |   Doradca Metodyczny

Nowe w galerii ZSM

 • Dzień otwartych drzwi
 • Szekspir Pomylony
 • Warsztaty pianistyczne z dr. Wojciechem Kubicą
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Otwarcie Nowej Sali Koncertowej ZSM
 • Studniówka AD 2017
 • Z bajkową wizytą w szpitalu
 • Koncert Wigilijny AD 2016
 • Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
 • Magia harmonii - potęga brzmienia
 • III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy
 • Maria Szymanowska.Seminarium dla nauczycieli
 • Powróćmy jak za dawnych lat...
 • Odeszli od nas

 • nasz absolwent Jan Waraczewski


 • nasz drugi absolwent Iwo Dudarenko

Zakup instrumentów i wyposażenie dla Zespołu Szkół Muzycznych

4.08.2016

Dnia 27.07.2016 r. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”. Umowa będzie realizowana do 31.12.2016 r. i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia dydaktycznego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

początek strony...

Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018

7.02.2017

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ogłasza rekrutację do Szkoły Muzycznej II stopnia (SM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (OSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 OSM II st. w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Ze szczegółami dotyczącymi planowanych typów szkół artystycznych po reformie edukacji można zapoznać się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

:: Kurs przygotowawczy dla Kandydatów do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Plan zajęć na kursie przygotowawczym...

:: Informator - Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Kwestionariusz osobowy dla Kandydatów do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci z przygotowaniem muzycznym...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci bez przygotowania muzycznego...

początek strony...

Koncert Chopinowski

21.03.2017

Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy zaprasza na doroczny koncert poświęcony twórczości Fryderyka Chopina. Sala Koncertowa ZSM, czwartek 23 marca, godz. 18.00. W programie utwory fortepianowe i nie tylko, także muzyczne niespodzianki.

początek strony...

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny - 28-31 marca 2017 r.

4.07.2016

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny o zasięgu ogólnopolskim to kontynuacja czterech poprzednich edycji konkursu, które miały miejsce w latach 2009 - 2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności na forum ogólnopolskim, konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych. Ideą konkursu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego pianistów - uczniów, pedagogów, artystów, solistów, miłośników muzyki fortepianowej.

Specyfiką Konkursu jest propagowanie twórczości wybitnych kompozytorów szczecińskich, w programie znajduje się obowiązkowy utwór szczecińskiego kompozytora Jaromira Gajewskiego, napisany specjalnie dla potrzeb konkursu. Najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego zostanie nagradzaną Nagrodą Specjalną ufundowaną przez dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum” – prof. Bohdana Boguszewskiego.

Konkurs odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydatów oceniać będzie grono jurorskie złożone z najwybitniejszych polskich pianistów-pedagogów: prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski – przewodniczący Jury, AM w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Murawska – AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Wojtal - AM w Gdańsku, AS w Szczecinie, dr hab. Joanna Marcinkowska – prof. AM w Poznaniu, dr hab. Michał Szczepański – AM we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie imprezy, odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie, dnia 28 marca 2017 r., które uświetni recital dr. hab. Michała Szczepańskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jednego z najwybitniejszych pianistów polskich, laureata licznych sukcesów w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Koncert laureatów odbędzie się 30 marca 2017 r. o godzinie 18:00. Podczas uroczystości wręczona zostanie nagroda Grand Prix ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci pierwszych miejsc, poszczególnych grup, otrzymają nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach konkursu odbędą się także lekcje mistrzowskie oraz warsztaty pianistyczne dla uczniów i nauczycieli klas fortepianu prowadzone przez Jurorów konkursu, znakomitych solistów i uznanych pedagogów.

W ramach nagrody głównej laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodą w postaci recitalu w Sali Kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ufundowanej przez panią dyrektor Dorotę Serwę oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ufundowana przez panią dyrektor Barbarę Igielską. Nagrodą dla finalistów konkursu będą także recitale ufundowane przez pana Artura Szklenera – dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, pana Artura Duszyńskiego – dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, panią Annę Ryl – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Sponsorami konkursu są: Rada Rodziców ZSM, Stowarzyszenie Muzyk, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – oddział we Wrocławiu i koło w Szczecinie, Restauracja Plenty, Hotel Campanile, Kwiaciarnia Grota, DUX.

Fortepian na konkurs udostępniła firma YAMAHA.

Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Szczecin, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

***

Szanowni Uczestnicy V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego. Uprzejmie informujemy, że w ramach V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego w dniu 31.03.2017 r. przeprowadzone będą Lekcje Mistrzowskie z Jurorami. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20.03.2017 r. drogą mailową na adres sekretariat@zsm2.szczecin.pl lub telefonicznie: p. Iwona Kołodzińska 661-915-602. Ilość lekcji jest ograniczona. O przyjęciu na Lekcje Mistrzowskie decyduje kolejność zgłoszenia.

:: próby, przesłuchania, sale...

:: regulamin...

:: harmonogram konkursu...

:: harmonogram przesłuchań i prób...

:: program konkursu...

:: karta zgłoszenia...

:: Jaromir Gajewski - MINIATURA 6...

początek strony...

Uwaga nauczyciele ZSM!

7.02.2017

Rada pedagogiczna planowana na 19.04.2017 r. odbędzie się 12.04.2017 r. o godzinie 13:30.

początek strony...

Najważniejszy jest uczeń!

Kurier Szczeciński, 18.02.2017

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

Lekcja fizyki w klasie 3 OSM II st.

16.01.2017

dualistyczna natura światła - dualizm korpuskularno-falowy


początek strony...

Debata Oxsfordzka - OSM II st. kontra Liceum Plastyczne (luty, 2015 r.)

16.01.2017

"Twórcy mogli tworzyć w PRL, ponieważ sztuka jest sferą wolności" - przeciwnik w debacie: Liceum Plastyczne

początek strony...

Lekcja zasad muzyki z elementami edycji nut w klasie 1 (O)SM II st.

10.01.2017

poznając zasady muzyki uczymy się ortografii zapisu muzycznego - wspomaga nas w tym TI

początek strony...

Zajęcia w bibliotece ZSM

11.01.2017

w bibliotece ZSM...
...i poza biblioteką - bajkowe spotkanie z dziećmi w szpitalu

początek strony...

Lekcja biologii w klasie 1 OSM II st.

10.01.2017

mikrokosmos w zasięgu ręki


chemia - zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim (kwiecień, 2012 r.)

początek strony...

Lekcja matematyki w klasie 5 OSM II st.

04.01.2017


działając na potęgach uczymy się logicznego myślenia

początek strony...

Lekcja informatyki w klasie 2 OSM II st.

04.01.2017

programowanie w Scratchu pomaga nam w uczeniu się myślenia algorytmicznego

początek strony...

Olimpiada Artystyczna - Historia Muzyki

22.12.2016

Do okręgowych eliminacji Olimpiady Artystycznej - Historia Muzyki zakwalifikowały się następujące osoby: Laura Chomiczewska (wiolonczela, klasa Jacka Tomczaka), Magdalena Gołda (skrzypce, klasa Karoliny Uźniak-Guni), Aleksander Kowalak (fagot, klasa Edyty Moroz), Mieszko Zabłocki (skrzypce, Karoliny Uzniak-Guni), Zuzanna Klepacka (klasa fortepianu Iwony Kołodzińskiej) - przygotowanie Renata Wilento oraz Karolina Stachowiak (fortepian, klasa Eleny Swiridenko), Agnieszka Kujawska (fortepian, klasa Pawła Gorczyńskiego), Wiktoria Święciochowska (skrzypce, Włdimira Iwanciwa) - przygotowanie Dorota Kalinowska.

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Pani Premier RP Beaty Szydło

21.12.2016

Agnieszka Kujawska - uczennica w klasie fortepianu Pawła Gorczyńskiego. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymała promocję z wyróżnieniem do klasy V OSM II st., uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

30.11.2016

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2015/2016 otrzymali następujący uczniowie i obecnie absolwenci naszej Szkoły: Dominik Franczuk, Julia Ptasznik, Agnieszka Kujawska, Weronika Głowacka, Cyprian Szawracki, Karolina Stachowiak, Tymon Chruściel, Gabriela Wacławska, Daniel Rozmus, Iwona Grysak

Gratulujemy!

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

2016/2017

Ada Musiatowicz - (klasa fortepianu Ewy Ruszały), przygotowanie Anna Wójcik: wyróżnienie w Ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów - Instytut Rozwoju Oświaty. Warszawa, 25.01.2017 r.

Agata Błaszczyńska (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Dawid Buczula (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Magdalena Mazurek (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Piotr Kupczyński (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), przygotowanie Dariusz Jagiełło: wyróżnienie w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej - Bydgoszcz, 27.02-01.03.2017 r.

Reprezentacja Szkoły w Tenisie Stołowym: Mateusz Czerniawski (klasa perkusji Antoniny Kadur), Rafał Ackiewicz (klasa organów Małgorzaty Klorek), Tymon Chruściel (klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego), Karolina Szczerbik (klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni), Paweł Krzemieniewski (klasa perkusji Tomasza Andrzejewskiego), Maksymilian Gągorowski (klasa kontrabasu jazzowego Bartosza Świątka), Miłosz Witczak (klasa fortepianu Iwony Kołodzińskiej), Mateusz Hołota (klasa gitary Jakuba Kościuszko), przygotowanie Adrian Gryszpan: IV miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego - Szczecin, 6.02.2017 r.

Agnieszka Kujawska (klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego), Karolina Stachowiak (klasa fortepianu Eleny Swiridenko), przygotowanie Anna Paras: I miejsce w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Iwona Grysak (klasa saksofonu Dariusza Samóla), Cyprian Szawracki (klasa saksofonu Dariusza Samóla), Sara Polak (klasa fortepianu Anny Paras), przygotowanie Dariusz Samól: II miejsce w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Jacek Wernikowski (klasa klawesynu Urszuli Stawickiej), Mieszko Zabłocki (klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni), Laura Chomiczewska (klasa wiolonczeli Jacka Tomczaka), przygotowanie Urszula Stawicka: III miejsce ex aequo w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Agata Błaszczyńska (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Dawid Buczula (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Magdalena Mazurek (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), Piotr Kupczyński (klasa perkusji Dariusza Jagiełło), przygotowanie Dariusz Jagiełło: III miejsce ex aequo w Finale Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych - Szczecin, 6.02.2017 r.

Zofia Walich - (klasa śpiewu solowego), przygotowanie Anna Wójcik: laureat Małego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 20.01.2017 r.

Karol Kot - (klasa perkusji jazzowej Krzysztofa Kołłątaja), przygotowanie Anna Wójcik: laureat Małego Konkursu Recytatorskiego - Szczecin, 20.01.2017 r.

Tymon Chruściel - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: nagroda główna za najwyższą punktację w grupie (III miejsce) na 16 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym (grupa wiekowa IV, kategoria - fortepian solo) oraz wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu romantycznego w tymże Konkursie - Görlitz, 13-14.01.2017 r.

Agnieszka Kujawska - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: wyróżnienie w 16 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym (grupa wiekowa V, kategoria - fortepian solo) - Görlitz, 13-14.01.2017 r.

Michał Kram - klasa perkusji Dariusza Jagiełło oraz Magdalena Gołda - klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni: I miejsce ex aequo w Szkolnym Konkursie Harmonizacji Kolęd - Szczecin, 21.12.2016 r.

Jakub Strycharczyk - klasa skrzypiec Pawła Maślanki: IV miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. J. Kaliszewskiej - Poznań, 16-18.12.2016 r.

Mieszko Zabłocki - klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni: wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. J. Kaliszewskiej - Poznań, 16-18.12.2016 r.

Katarzyna Druciarek - klasa śpiewy jazzowego Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej: II miejsce w Konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej - Szczecin, 15.12.2016 r.

Julia Król (klasa harfy Barbary Stalmierskiej), Karina Kujawska (klasa fletu Pawła Majewskiego), Gabriela Wacławska (klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego) - przygotowanie Barbara Stalmierska: wyróżnienie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Natalia Grudnik (klasa kontrabasu Grzegorza Kmity) - przygotowanie Małgorzata Kowalik: wyróżnienie na X Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Marka Grechuty - Sławno, 12-13.12.2016 r.

Cinnamon Duo w składzie: Wiktoria Waniak, Kamil Borsuk - klasa akordeonu Bogdana Górnika: wyróżnienie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Jakub Strycharczyk (klasa skrzypiec Pawła Maślanki), Maciej Burda (klasa fortepianu Anny Paras) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zespołów Kameralnych - Szczecin, 12-13.12.2016 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: III miejsce na XII Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym pod patronatem Yanagasawa - Przeworsk, 6-9.12.2016 r.

Adam Jamróz - (klasa fletu Sylwii Kędzierskiej-Nowak) przygotowanie Renata Wilento: I miejsce w Szkolnym Quizie "Wiem wszysto o... Feliksie Nowowiejskim" - Szczecin, 29.11.2016 r.

Cyprian Szawracki - klasa saksofonu Dariusza Samóla: złoty medal na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych - Białystok, 25-27.11.2016 r.

Aleksander Kowalak - klasa fagotu Edyty Moroz: wyróżnienie w X Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych - Wrocław, 24-26.11.2016 r.

Antoni Dubajko - klasa kontrabasu Grzegorza Kmity: wyróżnienie w V ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym Szkół Muzycznych I i II st. - Starogard Gdański, 24-26.11.2016 r.

Magdalena Gołda - (klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni), przygotowanie Anna Wójcik: II miejsce oraz nagroda Związku Literatów Polskich oraz nagroda za szczególne walory recytatorskie zaprezentowanych tekstów twórców Szczecińskich w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim - Szczecin 28.11.2016 r.

Krzysztof Klukowski - (klasa perkusji Antoniny Kadur), przygotowanie Anna Wójcik: nagroda Związku Literatów Polskich za szczególne walory recytatorskie zaprezentowanych tekstów twórców Szczecińskich w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim - Szczecin 28.11.2016 r.

Agnieszka Kujawska - (klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego), Karolina Stachowiak (klasa fortepianu Eleny Swiridenko), przygotowanie Anna Paras: II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej - 25-26.11.2016 r.

Małgorzata Mróz - (klasa fortepianu Ewy Ruszały), przygotowanie Anna Wójcik: laureat VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie - Kruszyna, 22.11.2016

początek strony...

copyright © 2011-2017 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie