Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja


Nowe w galerii ZSM

  • Koncert kameralny w Przelewicach
  • Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Szczecin - 2014
  • Warsztaty Fletowe

List intencyjny w sprawie współpracy ZSM z Katedrą Italienistyki

2.08.2014

W dniu 10 lipca 2014 r. Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (reprezentowana przez dra Angelo Rellę oraz dra Grzegorza Chojnackiego) i Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie (reprezentowany przez dyrektora dra Piotra Piechockiego oraz wicedyrektor Dorotę Kalinowską) podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy, która ma datyczyć: innowacji pedagogicznej „Podstawy i fonetyka języka włoskiego dla wokalistów” w ramach realizacji projektu „Cały Szczecin mówi po włosku” oraz współpracę artystyczną z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i z Konserwatoriami Muzycznymi w Bari i Rimini.

:: list intencyjny i program współpracy...

początek strony...

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

15.06.2014

:: przeglądaj spis...

początek strony...

II Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego - 18-21 listopada 2014

17.04.2014

Projekt stworzenia Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Dominika Rutkowskiego narodził się z inicjatywy środowiska Pedagogów Szkół Muzycznych Szczecina. Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w listopadzie 2012 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Rutkowskiego - znakomitego artysty, muzyka i pedagoga, który całe swoje życie poświęcił Muzyce i kształceniu młodych utalentowanych ludzi na poszczególnych stopniach ich rozwoju.

:: regulamin...

początek strony...

Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny .:13-17 kwietnia 2015 r.:.

2.09.2014

IV ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS PIANISTYCZNY O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie w dniach od 13-17 IV 2015 roku.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach zachowana zostanie zasada jednoetapowości dla wszystkich grup konkursowych. Utworem obowiązkowym, tym razem dla grupy I, będzie napisany specjalnie na konkurs utwór wybitnego szczecińskiego kompozytora Jaromira Gajewskiego. Tak jak w edycji trzeciej, o przydziale do danej grupy konkursowej będzie decydować fakt przynależności do danej klasy (a nie wiek uczestnika).

ZAPRASZAMY DO SZCZECINA !!!

:: regulamin konkursu...

:: kontakt z organizatorem...

:: laureaci i nagrody specjalne III edycji konkursu...

początek strony...

Janko Muzykant

9.06.2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2014 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant". Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wnioski należy składać w terminie do dn. 9 sierpnia 2014 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: Stypendium „Janko Muzykant" Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

:: czytaj więcej...

początek strony...

copyright © 2011-2012 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie