Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Hymn na 100-lecie Niepodległej
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM - 2018 r.
 • Koncert w Greiswaldzie
 • Koncert w Przelewicach
 • Pasowanie uczniów klasy I PSM I st.
 • Pasowanie uczniów klasy I POSM II st.
 • Z biologiczną wizytą w ZUT
 • Muzyka Współczesna - seminarium dla nauczycieli
 • Stepnica - Park Natury Zalewu Szczecińskiego
 • Wyjazd integracyjny
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
 • Wakacje 2018 - już za pasem...
 • Dzień Projektu Gimnazjalnego
  - "Dziady", "Mały Książę"
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • Klasyczny Finał w Muzyku - 2018
 • Zajęcia z samoobrony w POSM II st.
 • Martha
 • Koncert pierwszaka - Gramy dla MAMY
 • "Lokomotywa" i inne wiersze Juliana Tuwima
 • 9. Wiosna Biologów
 • Olimpiada Artystyczna - 2018
 • Krasnoludki w Muzyku - 2018
 • Z wizytą w Szkole Specjalnej - "Witajcie w naszej bajce..."
 • VIII ZFK - niedziela
 • VIII ZFK - sobota
 • VIII ZFK - piątek
 • VIII ZFK - czwartek
 • VIII ZFK - środa
 • VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy
 • POSM - na sportowo
 • Koncert w Berlinie
 • IX Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny 2018
 • Dzień Otwarty POSM II st. i PSM II st.

Wychowawcy (POSM II st.) i opiekunowie (PSM I i II st.) roczników

początek strony...

Dokumentacja do pobrania

początek strony...

Konwencja ONZ o Prawach Dziecka

3.09.2018 r.

źródło: www.unicef.pl

Aby powiększyć, kliknij na plakat...

Prawa Ucznia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie określa jego Statut.

:: Konwencja ONZ o Prawach Dziecka (opracowanie w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska)...

:: Prawa Dziecka - wersja przyjazna dzieciom (źródło: www.unicef.pl)...

:: "Twoje Prawa - Dominik odpowiada na listy" (źródło: www.unicef.pl)...

:: Prawa Dziecka - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli" (źródło: www.unicef.pl)...

:: nagrodzone przez Rzecznika Praw Dziecka scenariusze zajęć w szkołach ponadpodstawowych [.zip] (źródło: www.brpd.gov.pl)...

:: zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu "Prawa Dziecka" (kwerendy dokonał i opracował - Waldemar Cieślok)...

:: www.unicef.pl...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - strefa młodych...

początek strony...

Prawa Ucznia..., ale także Jego Obowiązki

3.09.2018 r.

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej - będzie dotyczyć w zakresie klasy 7 i 8 SP w klasie 1 OSM od roku szkolnego 2017/2018 oraz w klasie 2 OSM od roku szkolnego 2018/2019.

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

:: Załącznik nr 2 - Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

:: Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - 2019/2020

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - od roku szkolnego 2019/2020będzie obowiązywać w klasie 3 POSM (w kolejnych latach kolejno w klasach 4, 5 i 6 POSM II st.).

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

początek strony...

Tematyczne zestawienia bibliograficzne przydatne w pracy nauczyciela szkoły muzycznej

3.09.2018 r.

:: psychologia muzyki...

:: muzyka - dydaktyka, metodyka, pedagogika...

:: muzyka - pedagogika instrumentalna (technika gry i interpetacja)...

:: szkoła muzyczna - wychowanie...

:: szkolnictwo muzyczne w Polsce...

początek strony...

Zgłoszenie wydarzenia artystycznego

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

Zgłoszenie sukcesu ucznia

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

copyright © 2011-2018 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie